אודות אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים

אודות אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים

"אגודת אחים" , קצת היסטוריה...

אגודת אחים נוסדה ע"י יהודים אמריקאים בשנת 1898 במטרה ליצור מערכת עזרה הדדית ולסייע לחבריה בתחומים שונים. לאחר שגייסו כספים רבים וערכו מגבית מיוחדת בארץ ובחו"ל, הם הקימו לעצמם שכונה קטנה ונפרדת הכוללת כשלוש עשרה דירות ובית כנסת נאה ומהודר. בבית הכנסת הוקם גם גמ"ח מיוחד. 

אחד התחומים הבולטים בהם האגודה פעלה באופן עצמאי היה רכישת חלקת קברים בהר הזיתים, האגודה הקימה חברה קדישא מיוחדת על מנת לשמור על מנהגי הקבורה שהיו רגילים בהם.

עם הקמת השכונה ובית הכנסת , חיפשו החברים רב מתאים שינהיג את הקהילה הקטנה. הם החליטו להזמין את הרב שלמה חיים גולובנציץ זצ"ל שנחשב כבר בצעירותו לתלמיד חכם והיה חברותא של רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל שהיה אחד מגדולי ישראל באותה תקופה. הרב התיישב בבתי אגודת אחים שבשכונת אחווה בירושלים ושלח גם לבנו הרב יהושוע סרטיפיקט לעליה לארץ. הרב גולובנציץ הנהיג את הקהילה ביד רמה עד לפטירתו בשנת תרצ"ט.

לאחר פטירתו התמנה במקומו בנו, הרב יהושוע גולובנציץ זצ"ל שהנהיג את הקהילה למעלה משישים שנה. הקהילה הקטנה העריצה את הרב הצעיר שחי בפשטות וצמצום והקים מפעלי צדקה וחסד. לאחר קום המדינה הפך הרב גולובנציץ ל'רב נודד' מטעם משרד הדתות וסבב בין הישובים החדשים על מנת לדאוג לעירובין ומקוואות ולהקמת תלמודי תורה. הוא נשא בתפקיד רב בית הכנסת אגודת אחים עד לפטירתו בשנת תש"ס.

בבית הכנסת של האגודה קיימים אבני זיכרון כשאחת מהן לזיכרו של הרב גולובנציץ, המציינת כי היה ממונה על החצר ועל הבתים במשך שנים רבות וכן מוזכר גם כי חתנו, הרב נחמן קירשנבוים, סייע בידו.
בבית הכנסת יש גם אבן זיכרון לזכרו של הרב צבי יהודה לייב קופמן, סגן יו"ר אגודת אחים האמריקנית, מנהל ראשי של הישיבה ות"ת "תפארת צבי" היה ממייסדי הגמ"ח נפטר בתש"ז. 

לוח הזיכרון לזכרו של הרב יהושוע גולובנציץ זצ"ל נמצא מעל מקומו הקבוע משמאל לארון הקודש. על הלוח נכתב כי "הנהיג את קהילתנו בדרך התורה והמסורה והרביץ תורה במקום זה תמידין כסדרן". 

מסמכים היסטורים משנות הקמת האגודה