הדלקת נר לעילוי נשמת הנפטר

הדלקת נר לעילוי נשמת הנפטר

מנהג יהודי קדוש להדליק נר נשמה לעילוי הנפטר. 
המקור למנהג מוזכר בפסוק "נר ה' נשמת אדם"
נוהגים להדליק נר נשמה בעיקר ביום השנה ("יארצייט") בבית וליד הקבר.

הדלקת נר לעילוי נשמת הנפטר על קברו מועילה מאוד לנשמה.  הסביר זאת רבינו בחיי בספרו כי "הנשמה נהנית בהדלקת הנרות והיא מתהלכת בעידוני ההוד והשמחה, ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנאת האורה מפני שהיא חתיכת אור חצובה באור השכל, ומן הטעם הזה נמשכת אחר האור שהוא מינה אף על פי שהוא אור גופני והנשמה אור רוחני זך ופשוט, ועל כן המשילה שלמה ע"ה לנר, הוא שאמר נֵר ה' נִשְׁמַת אָדָם. (משלי כ,כז) (רבינו בחיי שמות כה,לא)

נהוג להדליק את נר הנשמה ביום השנה ("יארצייט") בבית וליד קברו של הנפטר וטוב להדליק את הנר בשמן זית.

אם אין באפשרותכם לעלות לקבר ביום השנה לפטירה ("יארצייט") על מנת להדליק נר נשמה לע"נ יקירכם, בתרומה בסך 300 ש"ח "אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים" ישלחו אברכים תלמידי חכמים יראי שמים שידליקו נר נשמה לעילוי נשמתו על קברו ובבית הכנסת.

מלאו את הפרטים בטופס המצורף ואנו נחזור אליכם בהקדם: