דיור מוזל

עזרה וסיוע לאברכים ומשפחות נזקקות בדיור מוזל

עמותת אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים מסייעת לאברכים, נזקקים,  ומשפחות במצוקה ע"י שכירת דירות במחיר מוזל ביותר.

מבנה אגודת אחים

דיור מוזל, מידע והיסטוריה

במחצית שנות העשרים של המאה הקודמת, היו השכונות הירושלמיות "זכרון משה" ו"אחוה" בנויות זו לצד זו.
בין שתי השכונות נותר שטח פנוי גדול ושומם, שנרכש בידי קבוצת היהודים האמריקאים שהקימו כחמש שנים קודם לכן את "אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים".

לאחר גיוס כספים רבים בארץ ובארצות הברית, נבנתה השכונה הקטנה שכללה שלוש עשרה דירות שנבנו במטרה לפתור את בעיית הדיור הקשה שהיתה בעיר ולהעניק לדייריהן שעזרו בבנייתן , מקום מגורים למשך כל ימי חייהם.
לאחר מותם של הדיירים נקבע באגודה, שהדירות יושכרו לאברכים עניים ונזקקים במחיר מוזל ביותר במטרה לסייע לאותם הנצרכים. 
כיום, אגודת אחים משכירה את הדירות במחיר מוזל מאוד לנזקקים למשך תקופה שקובעת האגודה. 

אם גם אתם רוצים לזכות להיות שותפים במצווה זו ולסייע לאברכים נזקקים בדיור מוזל: