הכנסת כלה

הכנסת כלה

"אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים" מסייעת לחתנים וכלות יתומים או חסרי כל, אשר אין ידם משגת לרכוש את צרכי החתונה, בסיוע כספי על מנת שיוכלו להיכנס לחופה בכבוד.

הכנסת כלה כסגולה לאריכות ימים

מצוות הכנסת כלה היא מצווה עצומה לאין שיעור. מוזכר במשנה במסכת פאה: "וביקור חולים והכנסת כלה ולווית המת" ללמדנו שאדם חולה העוסק ב"הכנסת כלה" לא יגיע ל"לווית המת" בזכות המצווה החשובה.

אגודת אחים מסייעת בסכום כספי מכובד עבור הוצאות החתונה לאותם כלות יתומות וחתנים נזקקים על מנת שיזכו להיכנס לחופתם בכבוד. 
כתודה והערכה, החתן והכלה מתפללים ומברכים ביום חופתם את התורמים שיזכו לברכה והצלחה וישועה גדולה.

אם גם אתם רוצים לזכות להיות שותפים במצוות "הכנסת כלה" ולזכות ששמותיכם יוזכרו בתפילה ע"י החתן והכלה ביום חופתם: