גמ"ח

"על שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים" (פרקי אבות)
אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים מפעילה גמ"ח הלוואות כחלק מפעילות צדקה וחסד של האגודה. ההלוואות ניתנות לכל מבקש כאשר הקדימה וכמות סכום ההלוואה שניתנת תלויה בכל בקשה לגופה.

שטר פקדון של גמ"ח אגודת אחים אנשי אמריקה בשנותיה הראשונות

פעילות הגמ"ח

כשנבנה בית הכנסת אגודת אחים בשנת תרצ"ד, הוקם בבית הכנסת גם גמ"ח מיוחד ביוזמתו של סגן יו"ר אגודת אחים אנשי אמריקה הרב צבי קויפמן זצ"ל, אנשי הקהילה ומתפללי בית הכנסת החליטו לעסוק בפעילות צדקה וחסד והקפידו לתרום לישיבות ולנצרכים.

כיום גמ"ח אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים  מעניק הלוואות ללא ריבית כחלק מפעילות הצדקה וממטרותיה של האגודה.
ההחלטה על גובה סכום ההלוואה תלויה בכל בקשה לגופה. 

הפקדות לגמ"ח מתקבלות בברכה 
במתן הלוואות ניתנת זכות קדימה לחברי הגמ"ח! 
ניתן להצטרף כחברים בגמ"ח ע"י הפקדת סכומים חד פעמיים או בהו"ק 
בטופס המצ"ב
להורדת טופס לבקשת הלוואה לחצו כאן
להורדת טופס שטר חוב לחצו כאן

 

מסמכים היסטוריים של ניהול גמ"ח אגודת אחים בשנותיה הראשונות
קבלות ושטרי פקדון היסטורים של ניהול גמ"ח אגודת אחים בשנותיה הראשונות

אם גם אתם רוצים לזכות להיות שותפים במצוות גמילות חסדים בהחזקת הגמ"ח: