בית כנסת

בית כנסת "אמריקן שול"

כשנבנה בית הכנסת השכונתי של "אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים" צוינה גם שנת בנייתו מעל לפתח הראשי של בית הכנסת באופן סמלי ומפתיע בגימטריה כשנת "אגודת אחים אנשי אמריקה" (תרצ"ד) בבית הכנסת לוחות זיכרון רבים שמספרים יחד את סיפורו.

חדר המבוא לבית הכנסת אגודת אחים נבנה כדי לקיים את ההלכה הקובעת כי יש להיכנס לבית הכנסת "דלת לפנים מדלת" ע"פ הפסוק "אשרי אדם שומע לי לשקד על דלתותי יום יום לשמור מזוזת פתחי" (משלי, ח', לד') 

חדר בית הכנסת מחופה ברובו לוחות זיכרון והנצחה גדולים שמספרים יחד את סיפורה של הקהילה. 
על הלוח המרכזי בחדר המבוא, המפרט בראשו את תנאי הקדשת הדירות לדיירים עם בניית השכונה, מפורטים שמות הנדבנים שתרמו לבנייה ולייסוד בית הכנסת.

על הלוחות האחרים מופיעות רשימות של שמות הנפטרים לאורך השנים, בהם:
מורנו הרב הגאון ר' שלמה בן יצחק גולובנציץ זצ"ל, רבה הראשון של הקהילה 
הרב מרדכי מאיר מרקונסן זצ"ל, מלמד שיעור דף היומי.
בתוך בית הכנסת עצמו נזכרים שמותיהם של כמה מן המלמדים בקהילה:
הרב בנימין הלוי הולצברג זצ"ל, שעסק בצרכי ציבור באמונה ומעמודי התווך של בית הכנסת
והרב מנחם גרופמן – עזריהו זצ"ל, ששימש למעלה מארבעים שנה כמגיד שיעור בבית הכנסת.

על הקיר הדרומי של בית הכנסת, בחלקו העליון, קבועים שני לוחות זיכרון ישנים, המוקדשים שניהם לרב צבי קויפמן זצ"ל– נשיא אגודת אחים אנשי אמריקה. לוח הזיכרון העליון נקבע שלא כמקובל, בעודו בחיים, לציון יום הולדתו השבעים, ונכתב בתחתיתו "עוד ינובון בשיבה דשן ורענן יהי" הלוח התחתון, נקבע לאחר פטירתו. 
הרב צבי קויפמן שימש בתחילה רק כסגן יו"ר אגודת אחים אנשי אמריקה, אבל בפועל הוטלה עליו העבודה כולה והוא נשא אותה בשמחה וברצון. במשך השנים הקים בשכונה תלמוד תורה ואת ישיבת 'יבנה' ברחוב יואל, מוסדות אלו שימשו כמכינה לילדים שבסיומה עתידים היו ללמוד בישיבת חברון הידועה.

כיום מתקיימים בבית הכנסת מניינים קבועים ביום חול ומניין ותיק וקבוע בשבת. 

אם גם אתם רוצים לזכות להיות שותפים בהחזקת בית הכנסת: