עילוי נשמה – הסיוע לנפטר

עילוי נשמה – הסיוע לנפטר

כשאדם נפטר מהעולם, הוא אמנם כבר לא נוכח איתנו כאן בעולם הזה, אולם נשמתו ממשיכה לחיות לנצח שם- בעולם הבא. 
כשהנשמה עולה למרום, דנים אותה בעולם האמת ושם היא זקוקה לזכויות רבות כדי שתמורק מהעבירות ותעלה למדור טוב יותר.
כאן בעולם הזה – אנו יכולים לפעול למענה ולסייע לה, לנשמה, לתת לה את מה שהיא לא יכולה לעשות וזה על ידי פעולות ומעשים טובים לעילוי הנשמה.

איך אפשר לסייע לנפטר?

מעשים טובים לעילוי הנשמה
בזוהר הקדוש מובא, שכשהולך הבן בדרך טובה וישרה, משבחים הבריות את אביו ואמו שזכו לבן כזה. הקב"ה שמח במעשיו הטובים, ובזכותו חס על אביו ומושיבו בכסא כבודו. וכתב הפלא יועץ: "עיקר הכיבוד שיהיה מכבדו במותו, וכל אשר בכוחו לעשות נחת רוח להוריו, יעשה" 

קדיש ומשניות לעילוי נשמה

השל"ה הקדוש אומר כי "משנה" אותיות "נשמה" ויש תועלת גדולה לנפטר על ידי לימוד המשניות שעוזר לנשמה ומעלה אותה למקום גבוה יותר. כך גם באמירת הקדיש: בכוח הקדיש הנאמר ברבים, פודה הבן את אביו ואמו מן הגיהנום, ומכניסם לגן עדן.

עילוי נשמה – ביום השנה לפטירה
עפ"י דברי הגרמ"א בצרור החיים: "הנשמה מחכה שיגיעו לקבר ביום השנה, לכן יש להתאמץ לעשות כן גם אם הנסיעה ארוכה וגם אם יצטרך לבטל תורה".  נוהגים להדליק נר נשמה על הקבר כי "נר ה' נשמת אדם" וכן ביציאה מבית הקברות נהוג לחלק כיבוד קל על מנת שיברכו ברכת מזונות, עץ, אדמה, שהכל, – לעילוי נשמת הנפטר. יש לשמור היטב את מנהגי יום השנה, כי ביום זה עולה הנשמה מדרגה.

עילו
י נשמה על ידי לימוד תורה
מצוות לימוד תורה שקולה כנגד כל המצוות ובזכות לימוד תורה לעילוי נשמת נפטר, אנו עושים חסד נצחי עם נשמתו וזכות הלימוד מעלה את הנשמה לדרגה גבוהה בשמים. 

אם ברצונכם לסייע ליקירכם ע"ה ולהעניק לו את המתנה הטובה ביותר, פנו ל"אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים" ובתרומה בסך 4200 ש"ח יערכו לנפטר ע"ה את העילוי נשמה הטוב ביותר עם כל מה שאפשר לסייע לנשמתו ולהעלות אותה למדור טוב יותר. מניין אברכים חשובים תלמידי חכמים ויראי שמים יעלו לקבר יקירכם ע"ה ביום השנה לפטירה, ידליקו נר על קברו, יאמרו קדיש וילמדו משניות לעילוי נשמתו, יערכו הנצחה ולימוד תורה לזכרו, יערכו תיקון לנשמה ויקראו מזמורי תהילים עם כיבוד וברכות לעילוי נשמתו.

זאת המתנה הטובה ביותר שאתם כאן – בעולם הזה, יכולים לתת ליקירכם ע"ה שנמצא בעולם העליון.

מלאו את הפרטים בטופס המצורף ואנו נחזור אליכם בהקדם: