הנצחה ולימוד תורה לעילוי נשמה

הנצחה ולימוד תורה לעילוי נשמה

נשמתו של הנפטר חיה בעולם הנצח – העולם הבא, גם כשגופו אינו נוכח איתנו עוד.
ההנצחה היא דרך מיוחדת לשמר את זכר הנפטר ולהפוך אותו למשהו נצחי שאינו בר חלוף. הנצחה באמצעות לימוד תורה היא התועלת הגדולה ביותר לנשמה.

ישנם דרכים רבות להנציח את זכר הנפטרים אם בדרך גשמית, או אם בדרך רוחנית.
הנצחה על ידי לימוד תורה
מובא בזוהר הקדוש שעיקר נחת הרוח לנפטר הוא ע"י לימוד תורה. זו התועלת הגדולה ביותר לנשמה, ההנצחה הרוחנית שתעלה את הנפטר בעולם האמת לדרגה גבוהה יותר. בלימוד תורה לעילוי נשמת נפטר, עושים אנו חסד נצחי עם נשמתו וזכות הלימוד מעלה אותו ומיטיבה עם נשמתו בעולם הבא.

ב"אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים" ההנצחה ולימוד תורה לעילוי נשמתו ביום השנה לפטירה (יום ה"יארצייט") מתבצעת בכולל אברכים חשובים ויראי שמים שלומדים תורה לעילוי הנשמה בכל אותו יום עם סעודה קלה וברכות לעילוי נשמתו.
כמו כן, יש אפשרות להנצחה שנתית לעילוי נשמה ע"י החזקת אברך תלמיד חכם לשנה.

אם ברצונכם להנציח את זכר יקירכם באמצעות לימוד התורה במשך היום כולו, תוכלו לפנות אלינו ובתרומה בסך 2000 ש"ח אברכים תלמידי חכמים יראי שמים יקדישו את הלימוד בכולל לעילוי נשמתו ביום השנה לפטירה במשך כל היום. 
כמו"כ יש אפשרות
 בתרומה בסך 200 ש"ח להוסיף סעודה קלה וברכות לעילוי נשמת הנפטר ע"ה.

הנצחה לנפטר על ידי שילוט בבית הכנסת 
יש אפשרות להנציח את שם הנפטר על ידי שילוט קבוע בלוח זיכרון בבית הכנסת, כך שמו קבוע באופן תמידי ומהווה הנצחה לזכרו.
ב"אגודת אחים אנשי אמריקה ירושלים" יש אפשרות להנציח את שם הנפטר באופן קבוע בלוח הזיכרון בבית הכנסת של האגודה, או בשלט עם הנצחה קבועה עם שמו בתרומות לבית הכנסת. לפרטים יש ליצור קשר בטל' 02-9400840 או באמצעות טופס הפניה כאן באתר.

מלאו את הפרטים בטופס המצורף ואנו נחזור אליכם בהקדם: